HomePrivacy & veiligheid

Privacy first!

QuaQua is een online vergaderplatform met Europese servers en draait rechtstreeks in de browser. Je persoonlijke gegevens en gevoelige informatie worden te allen tijde beschermd.

Wij onderscheiden ons in volgende zaken:

Respecteren van je privacy

Wij hebben geen enkele invloed op de computer of de gegevens van de deelnemers. Toegang tot camera en microfoon gebeurt via toestemming in de browser. Alles blijft geheel anoniem. HTTPS support en HTTP authenticatie.

IT Integriteit

QuaQua is een real-time many-to-many meeting platform (SAAS). De inhoud van je vergadering wordt op geen enkel moment gebufferd of opgeslagen. Alle communicatie is beveiligd met TLS (Transport Layer Security) en media streams zijn geëncrypteerd met DTLS-SRTP. 128-bit peer-to-peer encryptie op audio en video.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Naast de dag en het uur van de vergadering houden we enkel de
e-mailadressen van de deelnemers bij. Dit om hen te kunnen identificeren tijdens het inloggen en om hen toegang te geven tot de vergadering. En uiteraard houden we ook de facturatiegegevens en communicatie bij rond de geboekte meetings.

Try QuaQua for free!

Experience how QuaQua can help you to organize better multilingual online meetings and events. We’re looking forward to show you around!

N

Experience the real-time interpretation

N

Explore our user-friendly interface & unique features

N

Enjoy high quality audio and video